Casa Moner

A la parte superió de la casa, i ha una galería corrida, imponent per la suya lonchitut, mentras que la parte inferió queda atravesada per un paso cubierto per bóveda d’arista. Sobre la portalada adintelada s’i troba l’escudo de la familia Bardaixí. A esta casa i van naixé Pedro Cerbuna, fundadó de la Universidat de Zaragoza l’anyo 1538 y bispe de Tarazona, y l’escritó Joaquín Moner, que i va instalá una imprenta y una academia a finals del s. XIX.