Casa Codera

Casa natal de l’arabista Francisco Codera.